THE FLAGMAKERS (2022)

5 กุมภาพันธ์ 2566

ดูหนัง THEFLAGMAKERS (2022)

เรื่องย่อ The Flagmakers (2022) THE FLAGMAKERS เป็นภาพยนตร์เกี่ยวกับบุคคลที่คาดไม่ถึงซึ่งสร้างธงชาติอเมริกันและเชื้อเชิญให้เราตั้งคำถามว่า อเมริกาคือใคร และใครคือธงชาติอเมริกัน